Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28900 Gia Lai – TP.Pleiku +1500
Mủ cao su RSS3 28900 Bình Phước – Lộc Ninh +1500
Mủ cao su RSS3 28900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +1500
Mủ cao su RSS3 28900 Bình Dương – Bến Cát +1500
Mủ cao su RSS3 28900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +1500
Mủ cao su RSS3 28900 Kon Tum – TP.Kon Tum +1500
Mủ cao su RSS3 28900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +1500
Mủ cao su RSS3 28900 Đắk Nông – Đắk Mil +1500
Mủ cao su RSS3 28900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +1500
Mủ cao su RSS3 28900 Quảng Bình – Bố Trạch +1500
Cao su SVR10 23600 Gia Lai – TP.Pleiku +1200
Cao su SVR10 23600 Bình Phước – Lộc Ninh +1200
Cao su SVR10 23600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +1200
Cao su SVR10 23600 Bình Dương – Bến Cát +1200
Cao su SVR10 23600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +1200
Cao su SVR10 23600 Kon Tum – TP.Kon Tum +1200
Cao su SVR10 23600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +1200
Cao su SVR10 23600 Đắk Nông – Đắk Mil +1200
Cao su SVR10 23600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +1200
Cao su SVR10 23600 Quảng Bình – Bố Trạch +1200
Cao su SVR3L 28700 Gia Lai – TP.Pleiku +1400
Cao su SVR3L 28700 Bình Phước – Lộc Ninh +1400
Cao su SVR3L 28700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +1400
Cao su SVR3L 28700 Bình Dương – Bến Cát +1400
Cao su SVR3L 28700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +1400
Cao su SVR3L 28700 Kon Tum – TP.Kon Tum +1400
Cao su SVR3L 28700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +1400
Cao su SVR3L 28700 Đắk Nông – Đắk Mil +1400
Cao su SVR3L 28700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +1400
Cao su SVR3L 28700 Quảng Bình – Bố Trạch +1400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Gia Lai – TP.Pleiku +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Dương – Bến Cát +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Đắk Lắk – Buôn Đôn +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Quảng Trị – Vĩnh Linh +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Phú Yên – Sông Hinh +500

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


cá cược trực tuyến bóng đá-app cá cược online