Ngày 28/08/2015 Công ty của Công ty Cổ Phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO đã tổ chức  Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành tại Hội trường của Công ty Cổ phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO.

{关键字}

{关键字}Các đại biểu và toàn thể cán bộ công nhân viên đến dự

Tới tham dự đại hội có Chủ Tịch HĐQT Nguyễn Văn Minh, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thọ và Ban chấp hành công đoàn lao động huyện thống nhất….cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên trong công ty đến tham dự.

{关键字}Đại hội được tiến hành khai mạc

{关键字}Ý kiến chỉ đạo của chấp hành công đoàn lao động huyện thống nhất

{关键字}Ông Nguyễn Văn Thọ – TGĐ phát biểu đại hội

Sau khi bầu ra đoàn chủ tịch điều hành đại hội cùng đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ Phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO khóa I được khai mạc và diễn ra trong không khí hết sức trang trọng. Tại đại hội khóa I này, có 91 đại biểu được triệu tập tham dự và có 6 uỷ viên được bầu vào ban chấp hành công đoàn.

{关键字}Các uỷ viên được bầu vào chủ tịch công đoàn vá các uỷ viên

Với sự nhất trí cao độ của các công đoàn viên tại đại hội về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Công đoàn Công ty Cổ Phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO  khóa I, đại hội đã tiến hành bầu cử một cách công bằng và minh bạch.

{关键字}

{关键字}

{关键字}

{关键字}Bỏ phiếu bầu BCH mới

{关键字}

{关键字}

{关键字}

Sau khi bầu ra đoàn chủ tịch điều hành đại hội cùng đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ Phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO khóa I được khai mạc và diễn ra trong không khí hết sức trang trọng. Tại đại hội khóa I này, có 91 đại biểu được triệu tập tham dự. Với tư cách là Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ I, đ/c Nguyễn Tấn Trung đã trình bày phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

{关键字}

{关键字} BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới

{关键字} BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới


{关键字}Chủ tịch HĐQT và TGĐ chúc mừng ban chấp hành công đoàn

{关键字}Chào cờ bế mạc Đại hội


cá cược trực tuyến bóng đá-app cá cược online