Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 15/12

Ngày Bình Phước Bình Dương BRVT Tây Ninh
Phú Riềng Lộc Ninh Đồng Phú Bình Long Phước Hòa Dầu Tiếng BRVT Tây Ninh
11/12 237-242 245-250 236-245 245-248 245-250 250-255 240-245 245-250
12/12 237-242 245-250 236-245 245-248 245-250 250-255 240-245 245-250
13/12 237-242 245-250 236-245 245-248 245-250 250-255 240-245 245-250
14/12 237-242 245-250 236-245 245-248 245-250 250-255 240-245 245-250
15/12 237-242 245-250 236-245 245-248 245-250 250-255 240-245 245-250
Thay đổi 15/12

so với 14/12

0 0 0 0 0 0 0 0

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


cá cược trực tuyến bóng đá-app cá cược online