Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,981.45 185.66
SVR L 37,829.89 175.67
SVR 5 30,268.09 140.55
SVR GP 30,090.53 139.73
SVR 10 29,693.64 137.89
SVR 20 29,578.75 137.35
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.535 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


cá cược trực tuyến bóng đá-app cá cược online