Sau buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào – về tình hình thị trường cao su thiên nhiên vào ngày 17/3/2015, ông Yium Tavarolit – Giám đốc Điều hành Công ty Cao su quốc tế (IRCo) cho biết, trên nguyên tắc, Lào đã nhất trí với ITRC về kế hoạch thành lập Hội đồng Cao su Đông Nam Á (ARC: ASEAN Rubber Council) và Thị trường cao su khu vực (Regional Rubber Market) để quản lý tốt hơn việc giao dịch và giá cao su thiên nhiên.

Ông cho biết Campuchia, Myanmar và Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với Hội đồng Cao su quốc tế ba bên (ITRC) và IRCo để phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên và vì lợi ích của các hộ cao su tiểu điền.

Sau khi Ban Kỹ thuật của ITRC hoàn tất Dự án nghiên cứu thành lập Thị trường cao su khu vực, các cán bộ cấp cao của ITRC và các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam sẽ gặp nhau để thảo luận và gửi báo cáo cùng với các đề nghị của Dự án để các Bộ trưởng của 7 nước xem xét thông qua.

Một Bản ghi nhớ sẽ được ký kết tại Hội nghị liên tịch các Bộ trưởng của 7 nước dự kiến tổ chức vào cuối năm 2015 tại Indonesia sau khi các đề nghị trên được các Bộ trưởng đồng ý.

P.V (theo VRA)

//Tin tự động cập nhật//


cá cược trực tuyến bóng đá-app cá cược online