Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 4. 2015 Giao tháng 5. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 59.30 59.05 59.50 59.25
RSS 2 58.70 58.45 58.90 58.65
RSS 3 58.15 57.90 58.35 58.10
RSS 4 57.85 57.60 58.05 57.80
RSS 5 57.40 57.15 57.60 57.35
STR STR 5L 50.45 50.20 50.65 50.40
STR 5 48.55 48.30 48.75 48.50
STR 10 47.85 47.60 48.05 47.80
STR 20 47.45 47.20 47.65 47.40
Concentrated Latex * 35.75 35.50 35.95 35.70

 

//Tin tự động cập nhật//


cá cược trực tuyến bóng đá-app cá cược online