Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,800 -550
Zhejiang (East China) 13,800 -500
Shanghai(East China) 13,800 -400
Tianjin (North China) 13,800 -500
Yunnan (Southwest China) 13,300-13,400 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,800 -500
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,300-12,500 -100
Shanghai(East China) 12,700 (low end)
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,000 (with 17% VAT included) -400
Shandong (North China) 13,500 (no tax) -500
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 -12,400(with 17% VAT included) -400
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 -12,400(with 17% VAT included) -400
SVR3L Hengshui (North China) 13,800-14,000 (no tax) -200
Shanghai(East China) 14,300(with 13% VAT included) -250
Shandong (North China) 13,600 (no tax) -300
Zhejiang (East China) 14,300-14,500 (with 13% VAT included) -350
Guangdong (South China) 14,300 -14,700 (with 13% VAT included) -200
Mong Cai Market 12,000 -400

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,120-2,140 -55
STR20 1,750-1,800 -45
RSS3 Composite 1,760-1,800 -45
Malaysia SMR20 1,740-1,780 -45
SMR20 Composite 1,740-1,780 -45
Indonesia SIR20 1,700-1,720 -55
SIR20 Composite 1,720-1,740 -65
Vietnam SVR3L 1,940-2,020 (high end) -10
SVR10 1,830 (high end) -10
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 2,050-2,080 -10
STR20 1,700-1,720 -30
STR20 Composite 1,730-1,750 -50
Malaysia SMR20 1,700-1,720 -30
SMR20 Composite 1,730-1,750 -50
Indonesia SIR20 1,700 -10
SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


cá cược trực tuyến bóng đá-app cá cược online