Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Gia Lai

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Bình Phước

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Đồng Nai

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Bình Dương

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Tây Ninh

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Kon Tum

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Đắk Lắk

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Đắk Nông

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Quảng Trị

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

39700

VNĐ

Quảng Bình

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Gia Lai

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Bình Phước

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Đồng Nai

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Bình Dương

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Tây Ninh

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Kon Tum

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Đắk Lắk

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Đắk Nông

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Quảng Trị

20/03/2014

Cao su SVR10

36200

VNĐ

Quảng Bình

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Gia Lai

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Bình Phước

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Đồng Nai

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Bình Dương

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Tây Ninh

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Kon Tum

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Đắk Lắk

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Đắk Nông

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Quảng Trị

20/03/2014

Cao su SVR3L

39300

VNĐ

Quảng Bình

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Gia Lai

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Bình Phước

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Đồng Nai

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Bình Dương

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Tây Ninh

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Kon Tum

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Đắk Lắk

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Đắk Nông

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Quảng Trị

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Quảng Bình

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Bình Thuận

20/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Phú Yên

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Gia Lai

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Bình Phước

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Đồng Nai

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Bình Dương

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Tây Ninh

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Kon Tum

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Đắk Lắk

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Đắk Nông

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Quảng Trị

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Quảng Bình

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Bình Thuận

20/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Phú Yên

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Gia Lai

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Bình Phước

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Đồng Nai

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Bình Dương

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Tây Ninh

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Kon Tum

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Đắk Lắk

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Đắk Nông

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Quảng Trị

20/03/2014

Mủ cao su RSS3

235,2

YÊN

Quảng Bình

20/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


cá cược trực tuyến bóng đá-app cá cược online