Thư Viện
BA NGƯỜI LÍNH NGỰ LÂM

BA NGƯỜI LÍNH NGỰ LÂM

Tác giả: Alexandre Dumas
Ấn hành: NXB Thời Đại
Người đọc: Bá Trung
Thực hiện: Thư viện sách nói dành cho người mù

Xem tiếp
ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ

ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ

Tác giả: Ernest Hemingway
Người dịch: Lê Huy Bắc
Ấn hành: NXB Lao Động
Người đọc: Đổ Trung Hậu
Thực hiện: Thư viện sách nói dành cho người mù

Xem tiếp
KHÔNG GIA ĐÌNH

KHÔNG GIA ĐÌNH

Tác giả: Hector Malot
Người dịch: Phạm Văn Vĩnh
Ấn hành: NXB Văn Học
Người đọc: Hướng Dương
Thực hiện: Thư viện sách nói dành cho người mù

Xem tiếp
NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ

NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ

Tác giả: EDMONDODE AMICIS

Dịch: HOÀNG THIẾU SƠN

Nhà xuất bản: VĂN HÓA - THÔNG TIN - 2001
Người đọc: Thùy Trang 

Xem tiếp
THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Tác giả: Victor Hugo
Dịch giả: Nhị Ca
Ấn hành: NXB Văn Học
Giọng đọc: Thủy Tiên
Thực hiện: Thư viện sách nói dành cho người mù

Xem tiếp
TIẾNG GỌI NƠI HOANG DÃ

TIẾNG GỌI NƠI HOANG DÃ

Tác giả: Jack London
Người dịch: 
Ấn hành: NXB Văn Học
Người đọc: Trung Nghị
Thực hiện: Thư viện sách nói dành cho người mù

Xem tiếp
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (ĐÀN NHỊ)

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (ĐÀN NHỊ)

Mắt xưa làn sóng gợn 
Nay thành suối lệ sa 
Không tin lòng thiếp khổ 
Xin chàng về ngắm tấm gương nhà!

Xem tiếp