Nhạc Phật Giáo
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (ĐÀN NHỊ)

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (ĐÀN NHỊ)

Mắt xưa làn sóng gợn 
Nay thành suối lệ sa 
Không tin lòng thiếp khổ 
Xin chàng về ngắm tấm gương nhà!

Xem tiếp
Bài Hòa Tấu Sám Hối

Bài Hòa Tấu Sám Hối

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham - sân - si, 

Tùng thân - ngữ - ý chi sở sanh. 

Nhất thiết tội chướng giai sám hối. 

Xem tiếp
Medition For Body and Soul (VOL 3)

Medition For Body and Soul (VOL 3)

Trung Tâm DPA
Đài Loan

 

Xem tiếp
Medition For Body and Soul (VOL 2)

Medition For Body and Soul (VOL 2)

Trung Tâm DPA
Đài Loan

 

Xem tiếp
Medition For Body and Soul (VOL 1)

Medition For Body and Soul (VOL 1)

Trung Tâm DPA
Đài Loan

Xem tiếp
Buddhist Instrument

Buddhist Instrument

Taiwan
DPA
Nhạc cụ

Xem tiếp
Niềm An Vui

Niềm An Vui

Vũ Ngọc Toản
DPA
Nhiều ca sỹ

Xem tiếp
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 05

The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 05

Taiwan
DPA
Đài Loan

 

Xem tiếp
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 04

The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 04

Taiwan
DPA
Đài Loan

 

Xem tiếp
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 03

The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 03

Taiwan
DPA
Đài Loan

 

Xem tiếp
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 02

The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 02

Taiwan
DPA
Đài Loan

Xem tiếp
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 01

The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 01

 

Taiwan
DPA
Đài Loan

Xem tiếp
DÂNG HƯƠNG- NHẠC HOÀ TẤU PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN

DÂNG HƯƠNG- NHẠC HOÀ TẤU PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN

 

Đài Loan
DPA

Taiwan

Xem tiếp
LIÊN HOA- NHẠC HOÀ TẤU PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN

LIÊN HOA- NHẠC HOÀ TẤU PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN

Trung tâm DIỆU PHÁP ÂM xuất bản

Xem tiếp