Băng Giảng - Kinh Tụng
An Lạc Từ Tâm

An Lạc Từ Tâm

Tác giả: Hòa Thượng THÍCH THÁNH NGHIÊM

Xem tiếp
Nhát Kiếm Sau Cùng-Ngụ Ngôn Phật Giáo

Nhát Kiếm Sau Cùng-Ngụ Ngôn Phật Giáo

Tác giả: Hạnh Đoan
Ấn hành: NXB Phương Đông
Giọng đọc: Hướng Dương
Thực hiện: Hạnh An - Hướng Dương

Xem tiếp
Hành Trình Tới Giác Ngộ và Giải Thoát

Hành Trình Tới Giác Ngộ và Giải Thoát

Tác giả:Bhikkhu Dick Silaratano
NXB:Hồng Đức
Dịch:PT Diệu Hạnh

Diễn đọc:Thy Mai, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Chúc Sen

Xem tiếp
Tình Người

Tình Người

Tác giả: HT.Thích Nhất Hạnh
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Ngân, Minh Thảo
Thực hiện: Diệu Pháp Âm

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 3

[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 3

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Thùy Anh, Hùng Thanh, Thanh Thuyết, Ngọc Mỹ

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 2

[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 2

Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
HT Thích Minh Châu

Nguyễn Vinh

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 1

[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 1

Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
HT Thích Minh Châu

Kim Phụng, Huy Hồ, Thùy Anh , Ngọc Mỹ

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 3

[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 3

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Ngọc Mỹ, Huy Hồ

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 2

[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 2

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Huy Hồ- Tuyết Mai ( Kiên Giang), Kim Phụng

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 1

[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 1

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Huy Hồ- Tuyết Mai ( Kiên Giang), Kim Phụng

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 5

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 5

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Đại Quốc, Thanh Thuyết, Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 4

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 4

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Thanh Thuyết, Thy Mai

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 3

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 3

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Đoàn Yên Linh

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 2

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 2

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 1

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 1

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Ngọc Mỹ

Xem tiếp